Praktische informatie

Kennismakingscursus

Deze cursus is een voorbereiding op de doorgaande groepen en bestaat uit drie bijeenkomsten.

De eerstvolgende cursus wordt gehouden op de dinsdagen 29 januari, 5 februari en 12 februari, steeds van 19:00 tot 21:00.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Ans van Gurp, ansvangurpgroenen@planet.nl.

De kosten voor de cursus zijn zonder winstoogmerk en bedragen 37,50.

Doorgaande groepen

De avonden voor doorgaande groepen zijn toegankelijk voor iedereen die een kennismakingscursus heeft gevolgd of al een tijd ervaring heeft met zenmeditatie.
Zie ook gang van zaken.

Wanneer Elke dinsdagavond en donderdagavond
Tijd Dinsdagavond van 19:00 - 21:00
Donderdagavond van 20:00 - 22:00
Vakantie In de maanden juli en augustus is er geen zenmeditatie, evenmin als op feestdagen.
Plaats Dominicanenklooster
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle
Kosten De bijdrage per keer bedraagt 5,- .

Kleding Meditatiematten, kussens en bankjes zijn aanwezig. Draag makkelijke, loszittende kleding.

Inlichtingen en aanmelding doorgaande groepen

Ans van Gurp-Groenen
Tel. (038) 4538002 ( ma. en wo. na 19.00 u )
E-mail ansvangurpgroenen@planet.nl

Als je al ervaring met zenmeditatie hebt, je komt voor het eerst en wilt instromen in de doorgaande groep, neem dan alsjeblieft contact op met Ans. Als je al eerder in de doorgaande groep geweest bent, hoef je je niet voor elke bijeenkomst aan te melden.

Kaart