Zen meditatie

Meditatie is…

Meditatie is: Rechtop zitten in stilte … aandachtig aanwezig zijn… je adem blijven volgen… waarnemen hoe je ademt… hoe gedachten en gevoelens komen en gaan… zonder er iets mee te doen of van te vinden neem je ze waar… je blijft aanwezig in dit moment met al je zintuigen open.

Je leert dat je gedachten en emoties kunt opmerken zonder je zelf er helemaal aan over te geven. En als je opeens merkt dat dat toch is gebeurd, dat je bijvoorbeeld in gedachten een boos gesprek aan het voeren bent of aan het bedenken bent wat je allemaal in je vakantie gaat doen, dan richt je je aandacht opnieuw op je ademhaling. Zonder oordeel over goed of fout en zonder je af te vragen hoe het kwam dat je was afgedwaald.

De meditatie houdt niet op bij het zitten op een kussen of bankje. Ook met alle dingen van het dagelijks leven kun je oefenen. Dat doen we al op de meditatie-avonden zelf: door behalve zittende te mediteren, ook met aandacht te lopen, thee te drinken en kussens weg te ruimen. Regelmatige beoefening van zen-meditatie zal je ondersteunen om met meer aandacht aanwezig te zijn in je dagelijks leven.

 Door te mediteren…

  • leer je jezelf beter kennen, omdat je beter gaat zien wat er in je omgaat
  • krijg je meer aandacht voor wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft, waardoor je gewone dingen als nieuw kunt ervaren
  • ga je inzien dat gedachten maar gedachten zijn, en lang niet altijd de waarheid
  • leer je om niet meteen te reageren op alles wat er in je opkomt, waardoor je je op den duur steeds minder mee laat slepen door emoties en gedachten
  • kun je, vanuit een betere zelfkennis en meer begrip, liefde en mededogen ontwikkelen voor jezelf en voor anderen
  • kan er, als je het niet probeert af te dwingen, soms opeens een diepe stilte in je ontstaan
  • kun je (alweer als je dat niet probeert af te dwingen) ervaren wat we in Zen je ware aardof je boeddha-natuur noemen: het grote bewustzijn waarin geen onderscheid is tussen zelf en ander 

Al deze zaken vragen wel tijd. De vruchten van meditatie zijn meer en rijker dan je je nu misschien kunt voorstellen, maar ze groeien niet snel!